cursussen

Puppycursus

Hoopers

Gevorderdencursus

Priveles

 Privéles

Tijdens privélessen wordt u bijgestaan door een instructeur en richten we ons op hetgene waar u extra aandacht aan wil besteden. Dit kan een bepaalde oefening zijn, zoals wandelen zonder aan de lijn te trekken of op commando naar u toe komen.


Of we richten ons op het oplossen van een bepaald probleem. Zoals agressie, angst of andere zaken waar u en uw hond extra begeleiding bij nodig heeft.5 lessen van ongeveer een half uur.

Theorieboek


Prijs:  €25,- per les


De instructeur kijkt met u of er een vervolg nodig is en of dit wederom met privélessen verlengd wordt of dit in een groep kan worden voortgezet.